Panorama der Philips' Gloeilampenfabrieken

Beeld en Geluid, 1924
Extra