Oude ambachten: Friese staartklokken uit Joure

NTS, 9 december 1965
Extra