'Op Prinsjesdag wil men graag een oranje "gebakkie" bij de koffie'