'Onwaardigheid bestrijden zonder zelf je waardigheid te verliezen'