'Ons beleid ten aanzien van de arrogante Amerikaanse regering verandert niet'