'Onderzoek of opvanglocaties kleiner moeten worden'