NS: dienstregeling rest van de dag ontregeld in hele land