NPO 3FM Serious Request 2015

Dit jaar is Serious Request in Heerlen. Dj's Giel Beelen, Paul Rabbering en Domien Verschuuren zullen 5 dagen in het Glazen Huis radiomaken.

"Keep Them Going"
De dj's in het Glazen Huis in Heerlen zetten zich in december 2015 samen met Nederland in voor de generatie van de toekomst in oorlogs- en conflictgebieden: kinderen en jongeren die leven onder de meest extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Zij zijn de stille slachtoffers van de oorlog. NPO 3FM geeft ze met Serious Request een stem.

The next generation
In de week voor kerst vragen 3FM en het Rode Kruis aandacht voor jongeren die moeten overleven onder de meest extreme omstandigheden in landen zoals Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo. The next generation verdient toekomstperspectief, maar daarvoor is wel opleiding en persoonlijke ontwikkeling nodig. Voor deze stille ramp, deze miljoenen kinderen en jongeren, zamelen de dj's van 3FM samen met de rest van Nederland geld in.

Steen(tje) bijdragen?
Van lege flessen ophalen, tot plaatjes aanvragen en grote bedragen doneren. Alle beetjes, en beetjes boel helpen: Kom in actie!


Blijf op de hoogte van NPO 3FM Serious Request via 3fm.nl en seriousrequest.3fm.nl