Nieuws uit Indonsië: de plechtigheden in Djakarta bij de opheffing van het KNIL