Nederlanders De Wit en Derks coachen met een doel in Japan