Nederland bereikt peak meat

AGV’tje niet van alle tijden

Voor veel mensen is de maaltijd niet compleet als er geen vlees ter tafel komt. Het lijkt soms alsof dat altijd al zo geweest is: de heilige drie-eenheid aardappelen, groente en vlees dàt is de Nederlandse eetcultuur. Toch is de werkelijkheid heel anders.

Vlees is eigenlijk pas sinds de jaren vijftig echt toegankelijk geworden voor de doorsnee Nederlander. Voor die tijd werd er wel vlees gegeten, maar de minderbedeelden aten dan de ‘slechte’ stukken. Worst en vettere delen. Maar meerdere keren per week een 'lapje op tafel' begint pas na de jaren vijftig. Deze ‘democratisering van vleesconsumptie’ wordt mogelijk door een opschaling in productiecapaciteit van de ontluikende bio-industrie in combinatie met een sterk toenemende welvaart.

Cijfers zijn slecht beschikbaar, maar grosso modo is de vleesconsumptie sinds die tijd verdubbeld. In 1973 aten Nederlanders gemiddeld 13* kilo vlees per jaar minder dan nu.

Met 80,9* kilo bereikte de Nederlandse vleesconsumptie in 2009 een voorlopig maximum. Sindsdien is de consumptie licht afgenomen naar gemiddeld ruim 76 kilo per persoon, per jaar.

Wat moeten we daaruit concluderen? Twee dingen. Ten eerste is het niet zo dat onze huidige vleesconsumptie normaal is. In relatief zeer korte zijn we twee keer zoveel vlees gaan eten en heeft het tegelijkertijd een vaste plek binnen onze eetcultuur verworven. De tweede conclusie die we kunnen trekken is dat het heel goed mogelijk is om onze eetgewoontes aan te passen. Als we in korte tijd meer vlees kunnen gaan eten, kunnen we ook weer minder vlees gaan eten.

* Vleesconsumptie wordt gemeten naar ‘geslacht gewicht’. Daar zitten dus ook de botten, darmen en andere delen bij die uiteindelijk niet geconsumeerd worden. Van de kleine 80 kilo ‘geslacht gewicht’ die een Nederlander gemiddeld consumeert, blijft ruim de helft over

Bron: Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014; Den Haag, LEI-rapport 2015-120 hier te vinden. Zie tabel hieronder:

tabel