Na het verwerpen van de Vlootwet: de lachende linkerzijde