Moeizame onderhandelingen voorafgaand aan klimaattop