Mo's brief aan mevrouw Diertens

Bij serie Spot On

Mo vraagt aandacht voor depressie onder bi-culturele jongeren. Hij heeft hiervoor een brief geschreven aan Tweede Kamer lid mevrouw Diertens van D66.

Beste mevrouw Diertens, 

Met het oog op het Algemeen Overleg GGZ op 31 mei in de Tweede Kamer vraag ik graag uw aandacht voor depressies onder bi-culturele jongeren in Nederland. De schaamte rond psychische problemen is groot in onze gemeenschappen. Vaak worden de klachten die bij een depressie horen, toegeschreven aan niet-medische oorzaken. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘het boze oog’, ‘zondes van voorvaderen’ of ‘bezeten zijn’, terwijl je ziek bent en naar de dokter moet. Het taboe moet doorbroken worden!

Ik dacht dat ik gek was  #benniegek

Mijn naam is Mo Anouar en ik presenteer het jongerenprogramma YoMo! van KRONCRV. Een aantal jaar geleden beleefde ik zelf een moeilijke periode, waarin ik worstelde met sombere gedachten en me erg down voelde. Lang heb ik me geschaamd voor die gevoelens en zocht ik geen hulp. Ik dacht dat ik gek was!

Depressie bij 25% Turkse vrouwen in Amsterdam

Nu gaat het gelukkig goed met me. Nadat ik erover durfde te praten, kwam ik erachter dat meer mensen in mijn omgeving hiermee dealen. Wist u dat uit onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van de Turkse vrouwen in Amsterdam met een depressie te maken krijgt? En dat het woord depressie niet bestaat in het Turks en het Tamazight? Bovendien is de drempel om hulp te vragen onder deze jongeren hoog. Het gevolg is dat ze langer met hun problemen blijven lopen, met alle gevolgen van dien. Daarom heeft YoMo! de afgelopen weken met de campagne #Benniegek landelijk aandacht gevraagd voor depressie onder biculturele jongeren.

Campagne bereikt Bi-culturele groepen niet

Voormalig minister Schippers (VWS) lanceerde in 2016 een vierjarige campagne om het taboe rond om depressies bij jongeren weg te nemen. Deze campagne bereikte volgens de eerste evaluaties vooral hoogopgeleide werkende vrouwen. Helaas wordt de bi-culturele groep nauwelijks bereikt, terwijl juist bij deze groep het taboe op depressiviteit levensgroot is.

Taboe rond depressie doorbreken

Met de YoMo! campagne #Benniegek hebben we de eerste stap gezet om jongeren aan te sporen te praten over hun gevoelens. Nu vraag ik aan u, aan de Tweede Kamer, om dit verder op te pakken. Als we het taboe rond om depressies willen doorbreken, is het belangrijk om het gesprek met iedereen te voeren. Met alle jongeren in Nederland en de mensen in hun omgeving. Ook met jongeren en hun ouders die nieuw zijn in Nederland en de taal (nog) niet machtig zijn.

Gerichte bi-culturele hulpverlening

Laten we er dan ook voor zorgen dat er gerichte hulp komt voor deze jongeren. Bijvoorbeeld, door psychologen in te zetten die aansluiting hebben bij de leefwereld van bi-culturele jongeren.

Maak campagne inclusiever

Ik roep, samen met onder meer de afdeling Hoofdzaken van de Nationale Jeugdraad, JaapJan Boer (Samen Sterk Zonder Stigma), Lesny Heikerk (Going Social), transcultureel psychiater Kitty Riedewald en hoogleraar psychiatrische stoornissen Jean-Paul Selten, op om de campagne over depressies inclusiever te maken. Laten we zorgen voor een campagne die alle jongeren aanspreekt en echt een stap zet in het doorbreken van het taboe. Bijvoorbeeld door de inzet van rolmodellen. Ik hoor graag of u meedoet.

Met vriendelijke groet,

Mo Anouar

Presentator YoMo! (KRO-NCRV)

yomo-logo

yomo@kro-ncrv.nl

https://www.npo3.nl/yo-mo