Mirjam van der Vegt: wees thuis op de plek waar je woont en werkt