Middageditie: Ad Melkert, Eimert van Middelkoop en Jan Peter Balkenende