Mevrouw Spoor leest het telegram van Juliana en Bernard