Boerende koe stoot schadelijke gassen uit

Methaan (CH4) is een belangrijk broeikasgas

Bij de productie van vlees komen veel broeikasgassen vrij. Het bekendste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Dat komt vooral vrij bij het verbruiken van energie (door de verbranding van gas, olie en steenkool bijvoorbeeld). 

Maar daarnaast is ook methaan (CH4) een belangrijk broeikasgas. Het is wel 21 keer krachtiger dan CO2. En het wordt op een heel andere manier uitgestoten. Vooral door koeien zelf namelijk. In de vorm van scheten en boeren! 

Dat zit zo: in het spijsverteringskanaal van met name koeien en schapen ontstaat methaan door een proces van fermentatie. De pens van zo’n dier is eigenlijk een groot fermentatie-vat. Bacteriën, schimmels en protozoën (eencellige micro-organismen) zetten het voer om in voedingsstoffen. Daarbij komt een boel methaan vrij. De hoeveelheid hangt sterk af van het soort voer. Bij goed verteerbaar en kwalitatief hoogwaardig voer gaat het omzetten beter waardoor minder methaan ontstaat.

Vooral uit de pens van herkauwers (rundvee en schapen) komt methaan vrij, maar ook varkens produceren methaan.