Grootste groep jongeren denkt mensenhandel niet te herkennen

Bij serie 3vraagt

Slechts een derde (32 procent) van de jonge mensen denkt dat ze het zouden merken als iemand in hun omgeving slachtoffer was van mensenhandel, terwijl er in Nederland jaarlijks duizenden gevallen van zijn. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel. Vandaag is het de Dag tegen de Mensenhandel.

De grootste groep (47 procent) denkt niet dat ze dit door zouden hebben. Ze vermoeden vooral dat slachtoffers dit onder druk verborgen proberen te houden. "Mensenhandelaren willen niet gepakt worden en slachtoffers zijn waarschijnlijk bang voor de consequenties als ze om hulp vragen", schrijft een jongere. 21 procent weet het niet of ze het zouden merken. 

Uitbuiting en bedreiging

Jongerenzender 3FM vraagt tijdens 3FM Serious Request aandacht voor slachtoffers van mensenhandel. Wereldwijd zijn dit naar schatting 25 miljoen mensen. 

Slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met uitbuiting, waar ze zich niet of nauwelijks tegen kunnen verzetten. Dit gebeurt in combinatie met bedreiging, geweld, misleiding of machtsmisbruik. Door een loverboy gedwongen worden om in de prostitutie te werken is een voorbeeld van mensenhandel. 

Grote misvatting

Onder veel jongeren heerst de misvatting dat mensenhandel en mensensmokkel hetzelfde betekenen. Zeven op de tien (71 procent) denkt dat er sprake is van mensenhandel als een persoon illegaal wordt vervoerd van het ene naar het andere land terwijl dat juist een omschrijving van mensensmokkel is. 

Mensensmokkel gebeurt doorgaans overeenstemming. Bij mensenhandel is dit niet het geval. Daarnaast hoeft er bij mensenhandel geen sprake te zijn van het vervoeren van iemand over internationale grenzen.
 

Duizenden slachtoffers in Nederland

46 procent van de jonge mensen denkt terecht dat er jaarlijks duizenden slachtoffers van mensenhandel in Nederland zijn. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel schat het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland tussen de 5.000 en 7.500 per jaar. Een jongere: “Ik denk dat het vaker voorkomt dan we denken. Maar je hoort of ziet heel veel niet.”

Een op de drie (35 procent) deelnemers aan het onderzoek denkt dat het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland lager ligt, 16 procent denkt hoger. 


Over dit onderzoek

3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, stuurt circa eens per maand een vragenlijst aan leden tussen de 16 en 34 jaar. Aan dit onderzoek, gehouden van 20 september tot en met 2 oktober, deden 1521 jonge mensen mee. De resultaten zijn na weging representatief voor vijf variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, stemgedrag en spreiding over het land. De uitslagen worden gepubliceerd door EenVandaag, NPO 3FM en op jongerenplatforms van NPO3 en andere platforms van de Publieke Omroep.