Medisch dossier in handen patiënt: zegen of gevaar?