Máxima opent de tentoonstelling 'SingSong, schatten uit de verboden stad'.