Licht: dit is het verschil tussen Europees niveau en wereldniveau