Letschert dacht niet na over de manier van juichen