"Langdurige blootstelling kan tot duizeligheid en hoofdpijn leiden"