Koning: Europa moet de instroom van vluchtelingen beperken