Koelizjnikov: trots om tussen de grote namen te staan