Koelizjnikov: ik moest me erg opladen voor dit toernooi