'KNSB moet geld dat binnenkomt op een betere manier besteden'