Klijnsma wil gezamenlijke aanpak tegen oplopende schulden