• Sites

Kernpunt

Kernpunt gaat over de manier waarop mensen natuurkundige en scheikundige kennis toepassen in het dagelijks leven en in beroepen.

Er zit muziek in/Geluidshinder

  • 15:00
  • Aflevering
  • 13 jan 2011, 10:00

-Er zit muziek in. Snaar- en blaasinstrumenten kunnen allerlei klanken en toonhoogtes produceren. -Geluidshinder. Hoe meet je geluid en wat kunnen we zelf doen om geluidshinder te beperken?