Kennedy en Chroestsjow in West- en Oost-Berlijn

Polygoon Wereldnieuws, 1963
Extra