Kamervragen uitzending filet americain

30:00
Gezien
23
Bij aflevering Filet Americain

Minister Schippers' antwoord op kamervragen van Partij voor de Dieren.

Bron tekst en foto: Ministerie van VWS

Kamerlid Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren stelde Kamervragen aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de KvW uitzending over Filet Americain. Op 25 april antwoordde de minister.

"Er bestaat geen wettelijke norm voor het aantal bacteriën in een product als filet americain", laat de minister weten. "Wel is het wettelijk verboden om bedorven eetwaar in de handel te brengen. Bij 100 miljoen bacteriën per gram is een product bedorven. In de onderzochte producten werden deze hoge aantallen niet aangetroffen." De door TNO onderzochte producten vormden dus geen risico voor de volksgezondheid, aldus Schippers.

De minister stelt verder dat rauw te consumeren vleesproducten volledig vrij moeten zijn van bepaalde ziekmakende bacteriën. "In de betreffende uitzending is daar geen aandacht aan besteed, maar op de website van De Keuringsdienst van Waarde worden deze gegevens wel genoemd. Hieruit blijkt dat er geen ziekteverwekkende bacteriën in de onderzochte producten zijn aangetroffen", aldus de minister. 'Volledig vrij'? Lees hier de resultaten van de TNO- test .

Varkensvlees

De minister laat verder weten dat de toevoeging van varkensvlees niet verboden is. Echter, wanneer dit aan filet americain wordt toegevoegd, moet de consument daarover worden geïnformeerd. Bij van verpakte filet americain moet het op de verpakking staan en bij het onverpakte product moet die informatie worden aangegeven.

Extra hygiënemaatregelen

Omdat varkensvlees meer ziekteverwekkende bacteriën kan bevatten zal de producent van filet americain die er varkensvlees in verwerkt vergaande hygiënemaatregelen moeten treffen om een eindproduct te kunnen maken dat veilig is. Naar verwachting van de minister vindt toevoeging van varkensvlees aan filet americain bij hoge uitzondering plaats.

Lees het volledige document met Kamervragen en antwoorden van de minister (PDF).