Kamerleden geschokt door gang van zaken ondernemingsraad politie