Kamer terug van reces, partijen meteen in "campagnestand"