Jorritsma: Koelizjnikov had zich eerder moeten afmelden