Jezus alleen

Amersfoort - Grote of St. Joriskerk
Extra