'Jemen is als een man die hulpeloos op de grond ligt'