Januari 2015, Jelle Goes: misschien zijn we wat hooghartig geweest