Inwoners verlaten Debaltsevo tijdens wapenstilstand