Invoering nieuwe zilveren rijksdaalder

NTS, 20 januari 1961
2:00
Extra