Installatie van Mgr. Alferink tot aartsbisschop van Utrecht