Installatie burgemeester Muller van Rotterdam tot districtshoofd

Filmdienst der NSB, 1942
1:00
Extra