In 'Arena' gaan verschillende gasten met elkaar in debat.

In 'Arena' gaan verschillende gasten met elkaar in debat.
0:15
Extra