Home is where the woonwagen is

"Wonen in een woonwagen is een essentieel onderdeel van onze cultuur."

Jonge woonwagenbewoners voelen zich gediscrimineerd door gemeenten die een uitsterfbeleid hanteren. Het uitsterfbeleid wil zeggen: het afbouwen van woonwagenstandplaatsen. In twee weken heeft de Nationale Ombudsman daar 90 klachten over ontvangen.

"Niet iedere gemeente lijkt zich ervan bewust dat wonen in een woonwagen essentieel onderdeel van de cultuur van bewoners is", zegt ombudsman Van Zutphen. Hij onderzoekt daarom of gemeenten de rechten van woonwagenbewoners voldoende beschermen.

Verplicht thuis blijven wonen

In veel gemeenten moeten jonge woonwagenbewoners gedwongen in een huis of bij hun ouders in de wagen blijven wonen, doordat er nauwelijks nieuwe standplaatsen bijkomen. In sommige gemeenten zijn standplaatsen zelfs helemaal opgeheven, zoals in Uden. 

Tonny van 24 nam ons mee naar de plek waar hij opgroeide.


Joanna woont nu nog in een woonwagen, maar is bang dat ze daar niet kan blijven. Bekijk haar verhaal bij NOS op 3