Hof: informatie over woekerpolis moet helder en precies