Hoeveel gedelegeerden hebben de verschillende kandidaten nu achter zich?