Hoe gaat het met de kip in Nederland?

25:41
Gezien
18816
Bij aflevering Antibioticavrij

Veel supermarkten zijn de afgelopen jaren overgestapt op een nieuwe basiskip: De kip van morgen. Want de plofkip moest de winkel uit. Maar wat betekent dat nou voor de kip die jij in de supermarkt koopt? Voelt onze kip zich nu kiplekker?

Beter

In 2011 en 2018 onderzocht de Universiteit van Wageningen de leefomstandigheden van de vleeskuikens in Nederland. In deze analyses kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat sinds 2011 voetzoolafwijkingen, gedragsfrustratie, inadequaat lichtregime en pijnlijke pootaandoeningen in de populatie als geheel zijn gedaald. Daarnaast zijn vrijwel alle hart(circulatie)problemen verdwenen.

Vleeskuikenbesluit

Een van de redenen voor deze verbetering is het vleeskuikenbesluit dat in 2012 van kracht ging. Hierin zijn de minimale eisen voor de leefomstandigheden van vleeskuikens in het reguliere systeem bepaald. De kippen in het reguliere systeem worden in de volksmond ook wel plofkip genoemd. In de praktijk betekent dit dat er 21,5 kuikens per vierkante meter in een stal leven. Gemiddeld leven de kuikens 41 dagen. Dan zijn ze op hun slachtgewicht van 2,3kg. Het Vleeskuikenbesluit heeft ook eisen gesteld aan administratie, vakbekwaamheid, stalklimaat en lichtregime. De nieuwe eisen hebben er volgens de Universiteit van Wageningen toe geleid dat ernstige voetzoolafwijkingen zijn afgenomen van 50% tot 15-20%.

Kip van Morgen

De supermarkten gingen een stapje verder. In 2013 werd de kip van morgen aangekondigd door Brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Er zou een nieuwe kip in de supermarkten komen met strengere eisen op het gebied van dierenwelzijn (trager groeiend ras, meer stalruimte, natuurlijk dag-/nachtritme en afleidingsmateriaal), volksgezondheid (minder antibiotica) en milieu (verantwoorde soja in het voer, uitstoot van ammoniak en fijn stof, en gesloten mineralenkringlopen). Sinds 2016 zijn alle grote supermarkten overgestapt op een eigen nieuwe standaard kip, waardoor de plofkip zo goed als verdwenen is uit de winkel. In het schema hieronder kan je zien welke supermarkt welke eisen stelt aan de kip die zij verkopen.

Plofkip?

De supermarkten, de Beter Leven initiatieven en de biologische kippenboeren vormen echter maar 30% van de gehele kippensector in Nederland. Zij leveren alleen kip voor binnenlands gebruik. De overige 70% van de kippen leeft onder de minimale leefomstandigheden die het Vleeskuikenbesluit heeft gesteld. Dit zijn de kippen die ook bekend staan als “plofkip”. Een klein deel hiervan gaat naar bijvoorbeeld fastfoodketens. De rest is bedoeld voor de export. 

Geschreven door: Maic Oudejans

Bronnen: Universiteit Wageningen, Wakker Dier