'Het was een sobere plechtigheid met veel gebed en muziek'