'Het is tijd om aan toekomstige generaties te denken'