'Het is onze plicht onszelf en onze bezittingen te beschermen'